Indikatorerne for filtre

  • Indicator For Filter Monitoring Differential Pressure

    Indikator til filterovervågning af differenstryk

    CS -differenstryktransmitteren bruges hovedsageligt i rørpasseringstermostaten. Når det hydrauliske system fungerer, blokeres supervarmerens kerne gradvist på grund af forurenende stoffer i systemet, og trykket fra olieportens ind- og udløb giver trykforskel (det vil sige tryktabet af lækagekernen) . Når trykforskellen stiger til transmitterens indstillede værdi, sender senderen automatisk et signal for at instruere systemoperatøren i at rengøre eller udskifte temperaturkernen for at sikre sikker drift af systemet.